Przejdź do treści
X
No such droplet: LEPTON_SearchBox
grafika

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

EN EN   RU RU

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach kontaktowych są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do jej wycofania w każdej chwili.

Dane osobowe użytkownika formularza kontaktowego przetwarzane będą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłącznie w celu kontynuowania z nim korespondencji (patrz: szczegółowe informacje poniżej).

Na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosuje się mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkowników i agregowania danych statystycznych o ruchu na stronie. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu.

W wyniku rozbudowy serwisu pojawią się w nim odnośniki i linki do innych stron www. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, który jest administratorem danych.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych administratora jest możliwy pod adresem wymienionym w pkt 1 oraz pod adresem poczty elektronicznej: abi@mkidn.gov.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane wyłącznie w celu udzielenia informacji zwrotnej i kontynuowania korespondencji z użytkownikiem w odpowiedzi na treści wpisane w formularzu kontaktowym, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale jej niepodanie uniemożliwi wysłanie informacji z wykorzystaniem serwisu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane do dnia wycofania zgody lub wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
  • żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.